czcionka: kontrast:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głubczycach

Informacja dotycząca opłat skarbowych

Od dnia 01.01.2007 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz.U z 2023 roku poz. 2111). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy „Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.” Właściwym organem podatkowym jest Burmistrz Głubczyc. W związku z powyższym wszelkie opłaty wynikające z ww. ustawy należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 lub wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głubczycach

 

numer konta 51 1090 2154 0000 0005 6000 0127


w treści przelewu należy podać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) wpłacającego i określenie czynności