Dzisiaj jest 28.05.2022 r.

Przepisy

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1493), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) umieszczone zostają na stronie linki do strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji:

   Serwis Dziennik Ustaw
   Serwis Monitora Polskiego

Pozwoli to na wgląd i pobieranie w formie dokumentu elektronicznego całych numerów lub wybranych pozycji Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego bezpośrednio u źródła, co da gwarancję zachowania cechy źródła prawa pobranego dokumentu.

 

 


 

 

Prawo Budowlane

 

Warunki Techniczne

 

Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

Postępowanie egzekucyjne