Dzisiaj jest 28.05.2022 r.

Informacje

Zarządzenie

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników 

urzędów administracji rządowej

 

 

Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji  rządowej (Dz. U. Nr 76, poz. 505 oraz z 2008 r. Nr 51 poz. 295 i Nr 120 poz. 775) zarządza się co następuje:

 

 

 

§1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

1) 27 maja 2016 r. ustala się dniem wolnym od pracy;

2) 4 czerwca 2016 r. wyznacza się dniem pracy.

 

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.