Dzisiaj jest 28.05.2022 r.

Druki do pobrania

 
1. Zawiadomienie o zamierzonym przystąpieniu do wykonania robót budowlanych na podstawie uzyskanego pozwolenia Sciagnij
plik doc
 

 
1.a. Oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Sciagnij
plik doc
 

 
1.b. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. Sciagnij
plik doc
 

 
1.c. Informacja zawierające dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Sciagnij
plik doc
 

 
2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. Sciagnij
plik doc
 

 
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do użytkowania. Sciagnij
plik doc
 

 
4.Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego Sciagnij
plik doc
 

 
5.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Sciagnij
plik doc
 

 
Oświadczenie działkowca Sciagnij
plik doc
 

 
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla działkowca Sciagnij
plik doc
 

 
Wypis z ewidencji działek ROD Sciagnij
plik doc