A A A
SmodBIP

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim

Wyniki konkursu

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W dniu 29 stycznia 2020 r. o godzinie 1000 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Głubczycach przy ul. Powstańców 4 odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej w składzie:
1. Przewodniczący – Pan Mirosław Pasternak – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim;
2. Członek – Pan Maciej Bondarewicz – Naczelnik Wydziału Inspekcji Orzecznictwa Nadzoru.

Komisja przeprowadziła etap III konkursu na stanowisku inspektora, zgodnie z § 11 ust. 2 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 5/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim z dnia 27 grudnia 2017 r.

W konkursie wzięła udział jedna osoba – Pani Kamila Besz, która jako jedyna przeszła pozytywnie I etap rekrutacji.

III etap konkursu – część ustną kandydat ukończył z wynikiem pozytywnym.

Członkowie komisji jednogłośnie potwierdzili przygotowanie Pani Kamilii Besz do pełnienia funkcji inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim.Opublikował: Maciej Bondarewicz
Publikacja dnia: 04.02.2020
Podpisał: Maciej Bondarewicz
Dokument z dnia: 22.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 004