A A A
SmodBIP

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim

To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 28.12.2017 z powodu:

Zarządzenie nr 1/2015

 WION-0211/1/2015


Zarządzenie nr 1/2015
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w powiecie głubczyckim
Z dnia 05 stycznia 2015r.
w sprawie regulaminu trybu i zasad przeprowadzania konkursu na stanowiska urzędnicze szeregowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim

§ 1
W celu usprawnienia i ujednolicenia trybu i zasad przeprowadzania konkursu na stanowiska urzędnicze szeregowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim wprowadza się „Regulamin w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konkursu na stanowiska urzędnicze szeregowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Nadzór nad przestrzeganiem oraz właściwym stosowaniem „Regulaminu w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konkursu na stanowiska urzędnicze szeregowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim” sprawuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim.
§ 3
Unieważnia się Regulamin w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konkursu na stanowiska urzędnicze szeregowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim będącym Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 15/2008 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim z dnia 03 września 2008r.


§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2015r.Opublikował: Monika Węgrzyn
Publikacja dnia: 03.02.2015
Podpisał: Maciej Bondarewicz
Dokument z dnia: 03.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 237
Wersja do druku