Dzisiaj jest 28.05.2022 r.

Aktualności

Ustaw zakres dat do pokazania
Data od              Data do     ( format daty: rrrr-mm-dd )
             
 
2018-05-25

Klauzula informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku  
z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

wprowadzil: PINB w powiecie głubczyckim

 
2011-12-23

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

wprowadzil: PINB Głubczyce

 
2011-04-22

Przypominam właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o obowiązku zapewnienia
bezpieczeństwa uŜytkownikom placów zabaw, którymi są przede wszystkim małe dzieci.

wprowadzil: PINB Głubczyce

 
2010-03-01

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to bezwonny, niewidoczny i śmiertelnie trujący gaz. Powstaje, gdy brakuje niezbędnego dopływu powietrza do pomieszczeń, w których znajdują sie urządzenia spalające substancje organiczne, na przykład: olej, węgiel, drewno lub gaz ziemny.

wprowadzil: PINB Głubczyce

 
2001-06-20

Z dniem 1 czerwca 2012 r. nastąpi zmiana siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim NOWY ADRES: Powstańców 4, 48-100 Głubczyce

tel. 77 5503601 lub 77 5503602

fax. 77 5503603

wprowadzil: Monika Węgrzyn

 
Strona aktualnosci :[1] [2]