Dzisiaj jest 09.07.2020 r.

Aktualności

Ustaw zakres dat do pokazania
Data od              Data do     ( format daty: rrrr-mm-dd )
             
 
2020-05-05

Komunikat w sprawie bezpieczeństwa obiektów małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

wprowadzil: PINB Głubczyce

 
2020-03-17

wprowadzil: Kamila Besz

 
2018-05-25

ZARZĄDZENIE NR 3/2018

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO 
W POWIECIE GŁUBCZYCKIM

 

z dnia 24 maja 2018 r.

 

w sprawie: ustalenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem tradycyjnym i informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim

wprowadzil: PINB w powiecie głubczyckim

 
2018-05-25

Klauzula informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku  
z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

wprowadzil: PINB w powiecie głubczyckim

 
2011-12-23

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

wprowadzil: PINB Głubczyce

 
Strona aktualnosci :[1] [2]